KAKO NAUČITI OTROKE UMETNOSTI UČENJA?

Učenje do šole je aktivno, zabavno in sproščeno. Žal je slovenski šolski sistem zastavljen tako, da negativno deluje na prirojeno radovednost, željo po raziskovanju in kreativnosti. Z vcepljanjem znanja po metodi lijaka se aktivnost in radovednost zmanjša in s tem tudi zanimanje za učenje. Prav tako je učenje iz knjig dosti zahtevnejše kot izkustveno učenje od staršev.

Zraven tega, da otroku vplivate občutek sprejetosti in varnosti, da bo njegovo delo lahko uspešno in učinkovito, se mora naučiti tudi umetnosti učenja.

ŠOLSKA PRAVILA

 1. S seboj naj nosi vse šolske potrebščine, ki jih tisti dan potrebuje.
 2. Aktivno sodelovanje pri pouku in pozorno poslušanje učiteljeve razlage. Tako bo se že v šoli dobro seznanil z učno snovjo, ki bo jo z domačo nalogo in/ali ponovitvijo le še utrdil.
 3. V zvezek naj prepiše in preriše vse kar učitelj napiše ali nariše na tablo.
 4. Skrbi naj za urejenost zvezkov in shranjevanje delovnih listov.
 5. Kadar je v šoli odstoten, naj nadomesti zamujeno.
 6. Šolske obveznosti naj opravlja sproti.
 7. Poskrbite, da bo imel dovolj časa za interesne dejavnosti in preživljanje prostega časa v okviru družine.
 8. Spat naj gre dovolj zgodaj, da bo zjutraj spočit.

KAKO SE LOTITI UČENJA?

 1. Pred učenjem naj pripravi prostor (primerna svetloba, toplota, mir…). Priporočljivo je, da svetloba na mizo pada od leve proti desni. Primerna temperatura je od 18 – 20 stopinj Celzija. Prostor naj bo prezračen, saj možgani potrebujejo kisik. Prostor naj bo varen pred hrupom, glasovi in prisotnostjo drugih ljudi. Vaša naloga je, da poskrbite, da bo otrok imel primeren kotiček za učenje.
 2. Na delovni mizi naj ima le tisto, kar potrebuje je (zvezek, knjigo, delovni list).
 3. Vedno se naj uči v istem času, v istem prostoru.
 4. Pomagajte mu, da si določi učno uro. V tem času ga ne motite, ne organizirajte odhoda v trgovino ipd.
 5. Predelano snov naj še isti dan pregleda in ponovi. Tako se mu bo snov hitreje in bolje vtisnila v spomin.
 6. Že vnaprej naj si določi kratke pet- do desetminutne odmore po 30-45 minutah učenja. Med odmori naj popije malo vode, soka; takrat naj ne bere, prav tako naj ne gleda televizije, uporablja računalnik ipd. Največ si zapomnim na začetku in na koncu učenja, zato je koristno veliko začetkov in veliko koncev.

KAKO SE LOTITI UČNE SNOVI?

 1. Preleti celotno snov ter jo razdeli na manjše dele.
 2. Snov preberi pozorno in z razumevanjem (učenje na pamet vodi do hitrega pozabljanja).
 3. Branje in podčrtovanje glavnih misli. Učinkovito je tudi pisanje izpiskov ali risanje miselnih vzorcev.
 4. Obnavljanje prebranega s svojimi besedami.
 5. Ponavljanje, ponavljanje… Učenje je uspešno, če 20% časa porabimo za natančno branje in 80% časa za predelavo in ponavljanje snovi. Največ se pozabi takoj po učenju, zato naj snov ponovi enkrat čez uro, čez en dan, čez en teden, čez en mesec).

MISELNI VZORCI

Za risanje miselnih vzorcev lahko uporabi risalne liste ali bele liste formata A4. Kupite mu raznobarvne flomastre s katerimi bo lahko risal in poudaril pomembnejše podatke. Najbolje je, če v središče postavi glavni naslov snovi, ki se je uči in iz nje potegne črte, na katere potem naveže podatke. Zgodbo o učno snovi naj ustvari tako, da glavne podatke in dejstva niza v smeri urinega kazalca. Glavna dejstva naj napiše z velikimi tiskanimi črkami, drugo z malimi črkami.

IZPISKI

Izpiski so skrajšana različica učne snovi. V izpiske si naj napiše le najpomembnejša dejstva, pojme in podatke. Najpomembnejše stvari, ki si jih mora zapomniti, si naj zapiše z barvnim kulijem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *